BADANIA NA DYSPLAZJĘ

Objaśnienie wyników badań na dysplazję

Dysplazja biodrowa – HD (Hip Dysplasia):

A– stawy wolne od dysplazji,

B-prawie normalne stawy biodrowe, wolne od dysplazji,

C– nieznaczna (lekka) dysplazja,

D– umiarkowana (średnia) dysplazja

E– ciężka dysplazja.

W przypadku dysplazji stawów biodrowych zazwyczaj podawana jest tylko jedna cyfra. Oznacza ona zawsze wynik gorszego stawu np. przy wyniku C/D można podać D lub C/D.

Należy zwrócić uwagę, iż nie wszystkie państwa stosują nomenklaturę FCI. Ponadto stara nomenklatura wyróżniała więcej ocen (A1 , A2 ,B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2). Według wielu źródeł obecne B jest odpowiednikiem dawnego A2 a dawne B nie posiada odpowiednika.

W USA oceną stawów zajmuje się OFA (Orthopedic Fundation for Animals). Wynik tam jest oceniany przez trzech niezależnych ortopedów. Decyduje większość. Możliwe do uzyskania jest 7 wyników:

Excellent (odpowiednik A-1)

Good (odpowiednik A-2)

Fair (odpowiednik B-1)

Borderline (odpowiednik B-2)

Mild (odpowiednik C)

Moderate (odpowiednik D)

Severe (odpowiednik E).

Poza nomenklaturą FCI i OFA istnieją również inne skale oceny np. w Wielkiej Brytanii czy Niemczech.

 

Dysplazja łokciowa – ED (Elbow Dysplasia):

0-stawy łokciowe wolne od dysplazji

1-lekka dysplazja

2-średnia dysplazja

3-ciężka dysplazja

Według nomenklatury OFA wyróżniane są stawy łokciowe:

Wolne od dysplazji – normal

Dysplastyczne: I-, II- i III- Grade (czyli 1-, 2- i 3 stopnia).

 

Poniżej lista lekarzy uprawnionych przez ZKWP do odczytu zdjęć RTG, aktualna na wrzesień 2013:

1. dr Adam Pietroń, Warszawa

2. Lek.wet. Maciej Gogulski,  Borówiec k/Poznania (od 2012r.)

3. dr Renata Komsta, Lublin

4. Prof. dr hab. Stanisław Koper,  Lublin

5. dr Tadeusz Narojek, Warszawa

6. Prof. dr hab. Marek Nowicki, Olsztyn

7. dr Jan Siembieda, Wrocław

8. dr Grzegorz Wąsiatycz, Poznań (od 2012r.)

Dokładne, aktualne dane (w tym adresowe) znajdują się na stronie ZKWP : http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=reg_dys&l=pl

Istnieje również możliwość wysłania wyników do oceny przez OFA. Pies w dniu prześwietlenia musi mieć jednak skończone 24 miesiące. Dla porównania aby otrzymać w Polsce wpis wyniku badania do rodowodu pies musi mieć ukończone 15 miesięcy.

Opracowanie: Anna Stelmach (za pomoc dziękuję Panu Piotrowi Kubicy)

Dane archiwalne:

1. Dr Barbara Blenau (do końca roku 2012)

2. Dr Waldemar Golec

3. Dr Renata Komsta

4. Prof. dr hab. Antoni Kopczewski

5. Prof. dr hab. Stanisław Koper

6. Dr Tadeusz Narojek

7. Dr hab. Marek Nowicki

8. Dr Jan Siembieda

(Uwaga: Prześwietlenie można wykonać również u niektórych innych lekarzy weterynarii, którzy wysyłają zdjęcia do odczytu do w/w lekarzy. Np. w Warszawie można wykonać prześwietlenie u dra Sławskiego na ul. Wodzirejów 10, tel. (0-22) 816-52-00 -> odczyt zdjęcia we Wrocławiu u dra Siembiedy, lub u dra Jarosława Wyparta w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej, ul. Schroegera 72a, tel. (0-22) 834-54-53 -> odczyt zdjęcia u dra Narojka.)

Dane archiwalne opracowane przez Urszulę Charytonik

Dodaj komentarz