TABELA ZALECANYCH BADAŃ NA SCHORZENIA O PODŁOŻU GENETYCZNYM U OWCZARKÓW AUSTRALIJSKICH

autorka: C.A. Sharp

Tekst oryginalny

Uwagi: Badania zaznaczone na czerwono powinny być uznane za obowiązkowe.
NDH: Nie do hodowli
Szczegółowe informacje na temat wymienionych chorób oraz procedur badań można znaleŸć na stronie Australian Shepherd Health & Genetics Institute lub pod linkami zamieszczonymi tam na stronach omawiających poszczególne zagadnienia lub na tamtejszej liœście linków.
Zalecany wiek Badanie Wykonane przez Status hodowlany Komentarz
Chory Nosiciel
5-8 tygodni badanie oczu lek.wet. ze specjalnoœcią okulista CEA: NDH
Iris Coloboma: NDH
Distichiasis (nieprawidłowy wzrost rzęs) i PPM (przetrwała błona Ÿreniczna): Patrz komentarz
nie dotyczy WSZYSTKIE szczenięta aussie powinny mieć zbadane oczy.
Szczenięta z PPM powinny być zbadane ponownie w wieku 6-12 mies. Szczenięta z licznymi nieprawidłowo rosnącymi rzęsami lub rzęsami powodującymi otarcia rogówki nie powinny być rozmnażane.
badanie serca lek. wet. wady wrodzone: NDH nie dotyczy Badać szczenięta, w których rodzinie wystšpił przetrwały przewód tętniczy lub inna wrodzona wada serca.
Szczenięta z wrodzonymi wadami serca nie powinny być rozmnażane.Jeœli to konieczne, powtórzyć badanie.
4 mies. ponowne badanie serca lek. wet. wady wrodzone: NDH nie dotyczy Zależnie od zalecenia lekarza.
badanie przepukliny hodowca lub lek. wet. patrz komentarz nie dotyczy Jeœli potrzebna jest interwencja chirurgiczna, nie używać psa do hodowli. W pozostałych przypadkach nie kojarzyć z psami dotkniętymi tym problemem lub ich bliskimi krewniakami.
6 mies. MDR1 laboratorium oferujące test kojarzyć tylko z psem wolnym od mutacji kojarzyć tylko z psem wolnym od mutacji Test należy przeprowadzić zanim pies otrzyma jakikolwiek lek niebezpieczny dla psów z mutacją w genie MDR1.
Pies z mutacją nie powinien otrzymywać żadnego z tych leków.
Badanie DNA na zaćmę laboratorium oferujące test NDH Mutacja dominujšca, NDH Nawet jedna kopia zmutowanego genu niezwykle mocno podnosi ryzyko zachorowania na zaćmę.
CEA laboratorium oferujące test NDH kojarzyć tylko z psem wolnym od mutacji Badać wszystkie psy, u których choroba wystąpiła w rodzinie.
Złe wchłanianie witaminy B12 laboratorium oferujące test NDH kojarzyć tylko z psem wolnym od mutacji Badać wszystkie psy, u których choroba wystąpiła w rodzinie.
PHA (Anomalia Pelgera-Hueta) lek. wet. lub specjalne laboratorium nie dotyczy kojarzyć tylko z psem wolnym od mutacji Œmiertelna dla płodów i noworodków.
Badać wszystkie psy, u których choroba wystąpiła w rodzinie.
specjalistyczne badanie serca lek. wet. ze specjalnoœcią kardiolog NDH nie dotyczy Jeżeli wrodzone wady serca wystšpiły w rodzinie.
Hemofilia/
choroba vonWillebrandta
laboratorium oferujące test NDH nie dotyczy Konieczne tylko, jeżeli pies wykazuje objawy zaburzeń krzepliwoœci.
PRA laboratorium oferujące test NDH kojarzyć tylko z psem wolnym od mutacji Badać wszystkie psy, u których choroba wystąpiła w rodzinie.
12 mies. badanie oczu lek. wet. ze specjalnoœcią okulista Zaćma: NDH
Iris Coloboma: NDH
Ditichiasis & PPM: Patrz komentarz
nie dotyczy Psy z przetrwałą błoną źŸreniczną (PPM) połączoną z soczewka lub rogówką nie powinny być rozmnażane.
Psy z licznymi nieprawidłowo rosnącymi rzęsami lub rzęsami powodującymi otarcia rogówki nie powinny być rozmnażane.
rzepki kolanowe lek. wet. NDH nie dotyczy Badać wszystkie psy, u których choroba wystąpiła w rodzinie.
Tarczyca uprawnione laboratorium NDH nie dotyczy Użyć panelu zatwierdzonego przez OFA (dop. tłum.: dot. USA – chodzi o zestaw badań na kilka hormonów).
2 lata biodra lek. wet. NDH nie dotyczy Wiek badania może być różny, zależnie od typu badań.
łokcie lek. wet. NDH nie dotyczy Wiek badania może być różny, zależnie od typu badań.
badanie oczu lek.wet. ze specjalnoœcią okulista Zaćma: NDH
Wszystko inne: jak wyżej.
nie dotyczy
3-9 lat badanie oczu lek.wet. ze specjalnoœcią okulista Zaćma: NDH
Wszystko inne: jak wyżej.
nie dotyczy

Tłumaczenie: Urszula Charytonik

Dodaj komentarz